Nyhetsarkiv

24 mars 2017

Lördagen den 25 mars mellan kl. 20.30-21.30 släcks kommunhuset ned för att stödja världens största miljömanifestation.

Läs mer om Earth Hour
22 mars 2017

Just nu är det ovanligt låga grundvattennivåer på många håll i landet efter en lång torrperiod. Situationen är allvarlig och alla uppmanas att vara extra sparsamma med vattnet så att nivån kan höjas igen.

Läs mer om låga grundvattennivåer
21 mars 2017

Lördagen den 25 mars genomförs världens största klimatmanifestation Earth Hour. Syftet med manifestationen är att skicka en politisk signal till världens beslutsfattare om att ta klimathotet på allvar, öka medvetenheten om klimatförändringen och inspirera människor att införa klimatsmarta vanor i sin vardag. Världsnaturfonden WWF ger tips om hur du kan göra Earth Hour-kvällen till en extra mysig stund.

Läs mer om Earth Hour
20 mars 2017

Årets första nummer av kommuntidningen Tutan delas ut till alla hushåll i Nykvarns kommun under vecka 12.

Läs mer om kommuntidningen Tutan
16 mars 2017

Genom att bygga sex nya tvåvåningshus längs Bruksgatan ska centrum förtätas.

Läs mer om detaljplanen
16 mars 2017

Nykvarn har bäst hemtjänst i Stockholms län när hemtjänsten som helhet bedöms. På riksnivå hamnar Nykvarn på plats 20.

Läs mer om Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre
14 mars 2017

Just nu pågår en ombyggnation av våg 1 och våg 3 på Tveta återvinningscentral. Vågen och bommarna är avstängda och trafiken leds om, följ skyltningen på plats. Arbetet kommer att pågå under hela vecka 11.

Läs mer om ombyggnation av Tveta återvinningscentral
13 mars 2017

Nykvarns Rotaryklubb har utsett Michael Gustavsson,vd för Mälardalens Spår & Anläggning AB, till Årets företagare 2017.

Läs mer om Årets företagare
10 mars 2017

Bygglovsavdelningen har hög arbetsbelastning just nu, därför kan handläggningen av anmälnings- och ansökningsärenden samt strandskyddsdispenser ta längre tid än vanligt.

Läs mer
07 mars 2017

Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-31 § 21 att skicka ut det framtagna förslaget till detaljplan på granskning. Granskningen pågår till 2017-04-05.

Läs mer
03 mars 2017

Se en hyllning till Lena Nyman eller häng med på saft- och bullkalas. Vårens kulturprogram har något för alla.

Läs mer om kulturprogrammet
02 mars 2017

Medborgarlöften har tagits fram i samverkan mellan kommun och polis för att bidra till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Den 6 mars finns polisen och kommunen i Nykvarns Centrum för att berätta mer om de förnyade medborgarlöftena.

Läs mer om medborgarlöften
01 mars 2017

Under hösten 2016 genomförde Skolinspektionen en tillsyn av Nykvarns skolor. Nu har rapporten kommit och den belyser att verksamheternas systematiska kvalitetsarbete måste förbättras och att det behövs rutiner kring dokumentation av särskoleelever.

Läs mer om rapporten
01 mars 2017

Lekplatsplanen ger en nulägesbeskrivning av lekplatsernas kondition och fastslår hur lekplatserna på allmän parkmark inom Nykvarns kommun ska drivas och utvecklas ur såväl lek-, säkerhets- och tillgänglighetssynpunkt. Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-21 att låta den framtagna lekplatsplanen gå ut på samråd.

Läs mer om lekplatsplanen
28 februari 2017

Slutbesiktningen av Furuborgskolans etapp 1 är nu godkänd och kommunen tar över ansvaret för lokalerna.

Läs mer om Furuborgskolans slutbesiktning
27 februari 2017

Sportlovet är här och det finns många roliga aktiviteter för sportlovslediga barn runtom i kommunen.

Läs mer om sportlovet
27 februari 2017

Fredagen den 3 mars kl. 12.00-13.00 kan du lämna ditt farliga avfall till Miljöbilen som besöker återvinningsstationen vid Lundavägen.

Läs mer om Miljöbilen
26 februari 2017

Måndagen den 27 februari stängs vägen genom Sundsvik av på grund av broarbete. Arbetet kommer att pågå under hela vecka 9.

Läs mer om broarbete
24 februari 2017

Vi önskar alla en trevlig helg och påminner om att Hökmossbadets servering är öppen i helgen lördag och söndag kl 10-15. Det finns också en plogad bana på cirka 2,5 kilometer. För den som vill ta en skridskotur.

Läs mer om plogade banan och serveringen
22 februari 2017

Nu står det klart vilka utställare som kommer att finnas på plats på årets sommarjobbsmässor

Läs mer om utställarna
20 februari 2017

Brandstationerna i Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Södertälje och Tyresö har ett begränsat antal isdubbar för utlåning under vintern .

Läs mer om utlåning av isdubbar
16 februari 2017

Finskan hör till de historiska och nationella minoritetsspråken i Sverige. Ändå vet majoriteten väldigt lite om den. Följ med på en språkresa från Värmlands skogsfinnar via krigets hemliga samarbeten mellan Finland och Sverige, 60-talets rubriker om finnjävlar till dagens #vågafinska-kampanj i sociala medier. Föredrag av Johanna Parikka Altenstedt, journalist och historiker.

Läs mer om Afternoon Tea föredraget
15 februari 2017

Vill du få bättre koll på ekonomin? Genom den nya broschyren Koll på pengarna kan du få tips och råd om hur du kan få pengarna att räcka längre. Känner du att du behöver mer stöd kan du kontakta Nykvarns kommuns konsumentvägledare. Den här veckan skickas broschyren Koll på pengarna ut till alla hushåll i Nykvarn.

Läs mer om privatekonomi
13 februari 2017

Kevään merkittävin suomalainen juhlakiertue saapuu myös Tukholmaan, juhli kanssamme ja varaa paikkasi heti!

Lue lisää muistokonsertista
08 februari 2017

Återigen får hemtjänsten i Nykvarns kommun ett bra betyg i Socialstyrelsens årliga brukarundersökning. Sammantaget är 96 procent av de äldre nöjda med hemtjänsten.

Läs mer om brukarundersökningen
06 februari 2017

Föredrag av Marko Lamberg, docent i nordisk historia vid Tammerfors universitet och expert på Stockholms äldre historia.

Läs mer om soppföredraget
03 februari 2017

Kommunfullmäktiges sammanträde torsdag den 16 februari klockan 18.00 är inställt på grund av för få inkomna ärenden. Nästa möte hålls torsdagen den 9 mars klockan 18:00.

Läs mer om inställt sammanträde
03 februari 2017

Den befintliga besöksnäringsstrategin, som antogs av kommunstyrelsen 2014, har under hösten 2016 reviderats. Strategin utgår från Nykvarns kommuns vision 2025 och kommunen har tagit fram fyra nya fokusområden för att nå en dynamisk utveckling av besöksnäringen.

Läs mer om besöksnäringsstrategin
27 januari 2017

Ett stort antal tidskrifter och massor av barnböcker, men också korsord. Nykvarnsborna har nu fri tillgång till ett stort och brett utbud av digitala publikationer via det trådlösa nätverk som finns vid bibliotek, resandecenter och kundcenter. Ett läskonto, appen Ztory och en mobiltelefon eller surfplatta är allt som krävs för att sätta igång.

Läs mer om Ztory
24 januari 2017

Tukholman läänin maakäräjillä on v. 2016 lähtien mahdollisuus antaa suomenkielistä terveysneuvontaa.

Lue lisää suomenkielisestä terveydenneuvonnasta
24 januari 2017

Nu har fastighetsägaren Scandinavian Property Group (SPG) tagit det första spadtaget för kvarter 2 i nya Nykvarns Centrum. Onsdagen den 25 januari påbörjas spontning inför byggnationen av bland annat ett parkeringsgarage.

Läs mer om spontning i centrum
24 januari 2017
24 januari 2017

Går du eller dina grannar i elbilstankar? Funderar du på var elbilarna ska laddas?

Läs mer om laddplats för elbilar
17 januari 2017

I år hålls det två sommarjobbsmässor i Nykvarn. Mässorna arrangeras av Nykvarns kommun och Arbetsförmedlingen. Vill ert företag/er förening vara med? Missa då inte att anmäla er senast den 31 januari.

Läs mer om mässorna
16 januari 2017

Nykvarns kommundirektör Ola Edström uppmanar alla som har möjlighet, både kommunanställda och andra som arbetar i centrum, att försöka ställa bilen utanför den omedelbara centrumkärnan. Detta så länge p-garaget byggs på lilla centrumparkeringen.

Läs mer om parkeringarna
13 januari 2017

Nykvarns kommun har beviljat Scandinavian Property Group (SPG) bygglov för den andra utvecklingsetappen av Nykvarns nya centrum. Lilla parkeringen mot Centrumvägen och järnvägen stängs nu av för att lämna plats åt ett parkeringsgarage. Det ställs också upp ett antal byggbodar mellan Nykvarnskyrkan och skrädderiet.

Läs mer om etapp 2
11 januari 2017

Den 3 april tillträder David Schubert som ny näringslivschef i Nykvarns kommun. Han kommer närmast från Stockholms Läns Landsting där han bland annat arbetat som projektledare för landsbygds- och skärgårdsstrategi.

Läs mer om nya näringslivschefen
10 januari 2017

Under januari månad startar etapp två i omvandlingen av Nykvarns Centrum. Tisdagen den 10 januari påbörjades arbetet med att bygga en tillfällig gångbana vid Nykvarns station.

Läs mer om arbeten på Centrumvägen
10 januari 2017

Från och med 1 januari har Nykvarns kommun tagit över helhetsansvaret gällande renhållning och avfallshantering i kommunen. Efter den nya upphandlingen är det fortfarande Telge Återvinning som har hand om sophämtning och Foria slamsugning, men alla frågor går nu via kommunen istället för entreprenörerna.

Läs mer om avfallshanteringen i Nykvarns kommun
09 januari 2017

Idag den 9 januari tar Storstockholms Lokaltrafik (SL) bort zongränserna och inför fast pris på enkelbiljetterna. Periodbiljetterna för lokala resor i Norrtälje och Södertälje försvinner och resor över länsgränsen till Gnesta eller Bålsta blir avgiftsfria. Det blir även en höjning av 30-dagarsbiljetten och ändringar i priskategorierna.

Läs mer om ändringar i SL:s biljettpriser
04 januari 2017

Tule laulamaan karaokejuontaja Lasse Kuusisen seurassa.

Läs mer
04 januari 2017

Salme Kosunen järjestää jumppaa ja venyttelyä joka sopii kaikenikäisille.

Läs mer
04 januari 2017

Sophämtningsentreprenören kör ut som vanligt på området runt Ekudden idag. På grund av snön räknar man dock med kraftiga förseningar.

Läs mer om försening i sophämtningen
03 januari 2017

87,4 procent av befolkningen i Nykvarns kommun mellan 20 till 64 år är förvärvsarbetande enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) som nyhetsbyrån Siren har sammanställt.

Läs mer om förvärvsarbetande i Nykvarns kommun
02 januari 2017

Är du och ditt bostadsområde intresserade av att starta upp Grannsamverkan? Då är du välkommen på en utbildningskväll.

Läs mer om grannsamverkan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn