Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Kontaktperson

Inger Fransson, utbildningschef

Telefon 08 - 555 010 30

 

Rektorer och förskolechefer

Namn och kontaktuppgifter till rektorer och förskolecheferna finns på respektive skola.

Förskolornas öppettider

Förskolorna hålls öppna klockan 06.00-17.30 som ramtid, vid behov av andra tider lämnas särskild skriftlig ansökan till utbildningschefen.

Sommaröppet

I Nykvarn samverkar förskolorna under fyra veckor på sommaren. Alla förskolor är då stängda utom en som har sommaröppet. Den sommaröppna förskolan tar då emot barn från alla förskolor i kommunen och personal från alla förskolor finns då på den aktuella förskolan.

Studiedagar

Förskolor har fyra studiedagar varje år, då vårdnadshavaren själv ordnar tillsyn för barnen. Avgiften påverkas inte av detta. Då vårdnadshavare inte har möjlighet att ordna egen tillsyn ombesörjer kommunen detta. Vårdnadshavare ska meddela detta till förskolechef senast tre veckor före aktuell studiedag.

Arbetsplatsplanering

Vid två tillfällen per termin kan verksamheten stänga klockan 16.00 för att möjliggöra gemensam planering i personalgruppen.

Dessa tillfällen ska meddelas senast två månader innan till vårdnadshavaren. Om vårdnadshavare inte har möjlighet att ordna egen tillsyn under dessa två tillfällen ska han/hon anmäla det till ansvarig förskolechef senast tre veckor före aktuellt tillfälle.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn