Kontakta oss

Besöksadress

Dammköksvägen 11
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Kontaktperson

Erica Thor-Bergkvist, förskolechef

Telefon 08 - 555 012 90

Om oss

Natur

Du behöver bara öppna grinden och gå ut så är du i en väldigt fin skog. Det är med andra ord lätt att ta sig ut till naturen både med stora och små barn.

Ur ett hälsoperspektiv är det av stor vikt att barnen får röra sig naturligt i en stimulerande miljö. De klättrar, rullar, springer och tar sig fram över stock och sten. De blir mycket skickliga på att använda sina kroppar.

Grön Flagg

Grön Flagg är ett verktyg för att arbeta med miljö och hållbar utveckling anpassat för förskola och skola. Arbetet kan anpassas till egna förutsättningar och önskemål.

I Ur och Skur

Två avdelningar på förskolan arbetar efter I Ur och Skur pedagogiken.

I Ur och Skur är en pedagogisk idé med Friluftsfrämjandets barn- och ungdomsverksamhet som grund. Idag finns det ca 200 I Ur och Skurenheter över hela Sverige i form av förskolor, familjedaghem skolor och fritidshem för barn och ungdomar mellan 1 och 6 år.

Att ha sina barn på en I Ur och Skurenhet kräver lite extra, men så får barnen också mycket extra. Det krävs extra kläder och utrustning för friluftsaktiviteter. Det behöver inte vara märkeskläder utan "bättre med två billigare overaller än en dyr". Begagnat och lånat är bra.

Idén i I Ur och Skurs pedagogik är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen. Grunden är friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande. Ett förhållningssätt i pedagogiken är att agera utifrån en värdegrund som innefattar hur barnen är och lär. Barnet är hela tiden i centrum.

I Ur och Skur är en del av Friluftsfrämjandet och därför är barn och ledare medlemmar i Friluftsfrämjandet. Med det medlemskapet kan barnen vara med på Friluftsfrämjaraktiviteter även utanför förskolan, som till exempel skidskola eller skridskoskola.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn