Kontakta oss

Besöksadress

Eldarevägen 13
155 31 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Kontaktperson

Erica Thor- Bergkvist, Förskolechef 

Telefon 08 - 555 012 90

Lillhaga förskola

Lillhaga förskola ligger i ett villaområde med nära avstånd till skolor och skogen.

Lillhaga förskola

Lillhaga förskola arbetar aktivt med natur, hälsa och miljö. Utomhusverksamhet är en viktig del av vardagen. Skogen, som finns i närmiljön stimulerar till utmaningar och kreativ lek. Barnen rör sig ute, får frisk luft och kunskap om naturen.
Nykvarns kommun är ett finskt förvaltningsområde. Kommunen har en ambition, om att kunna erbjuda finskspråkig förskoleverksamhet helt eller delvis. När det finns en grupp barn där det finns önskemål om finskspråkig verksamhet samlade på en förskola, kan en avdelning helt eller delvis starta upp. Ange ditt önskemål i din ansökan.

Barnen erbjuds en variationsrik verksamhet, både inne och ute.
Genom leken utvecklar barnen språk, matematik och teknik, motorik samt social samvaro.

Förskolans 85 barn är fördelade på Snigeln, Myran och Spindeln med barn mellan 1-3 år och de äldre barnen är fördelade på Humlan och Gräshoppan med 3-5 åringar.


Profil: Natur, miljö, hälsa

Förskolan stänger kl. 16.00
Måndag den 15 maj stänger förskolan kl 16.00 på grund av arbetsplatsträff

Förskolan stängd hela dagen
Måndag den 29 maj är förskolan stängd, studiedag för personalen

Verksamhetsåret 17/18
Fr.o.m. augusti 2017 t.o.m. augusti 2018 kommer Lillhaga förskolans verksamhet vara förlagd i Furuborgskolans lokaler. Lillhaga förskola rivs och en ny förskola byggs och planeras tas i bruk augusti 2018.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn