Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Kontaktperson

Inger Fransson, utbildningschef

Telefon 08 - 555 010 30

Inskolning

För att du ska kunna lämna ditt barn till förskole- och fritidshemsverksamhet måste du som förälder känna dig trygg med att det fungerar mellan ditt barn och personalen.

Under en introduktionsperiod på cirka två veckor ges möjlighet att utveckla det för alla parter nödvändiga förtroendet mellan förälder - personal - barn. Tag kontakt med personalen innan barnet ska börja så att ni kan planera denna inskolning tillsammans.

Även om ditt barn inledningsvis enbart vistas kortare stunder i förskole- och fritidshemsverksamhet, betalar du ordinarie avgift från första inskolningsdagen.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn