Kontakta oss

Besöksadress

Kundcenter
Centrumvägen 20
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Kontaktperson

Margareta Karlsson

Telefon 08 - 555 010 31

Fritidshem och fritidsklubb

Verksamheten i fritidshem och fritidsklubb riktar sig till elever i åldrarna 6-12 år under den skolfria delen av dagen och under lov.

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för skolbarn i årskurs F-3. Här kan barnet vara både före och efter skolan samt under lovdagar och ferier.

Fritidshem och skola har gemensamma lokaler och finns på varje skola.

Fritidsklubben

Verksamheten på Klubben är till för elever i årskurs 4 - 6.

På eftermiddagen serveras mellanmål till barnen på Klubben. Efter mellanmålet bestämmer barn och personal tillsammans vilka aktiviteter som barnen kan göra.

Fritidsklubben finns på Björkestaskolan och Turingeskolan.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn