Kontakta oss

Besöksadress

Kundcenter
Centrumvägen 20
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Kontaktperson

Margareta Karlsson

Telefon 08 - 555 010 31

Lov och ledigheter

Ledighet

Enligt skollagen, 7 kapitlet 18 §, gäller följande: En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet.

Skolornas policy Mentor kan bevilja högst två dagars ledighet. Rektor beviljar ledighet därutöver dock max 10 dagar per läsår. Skolan beviljar inte ledighet under perioder med nationella prov, vanligtvis mellan februari till maj.

Läsårsdata


Vårterminen 2017

Terminsstart: vecka 2 tisdag 10/1, fritidshemmen håller stängt 9/1
Sportlov: vecka 9, 27/2-3/3
Påsklov: vecka 16, 17/4-21/4
Avslutning: vecka 24, 15/6.
Studiedagar
Övriga lovdagar: 20/3 (även fritidshemmen håller stängt 20/3), 26/5, 5/6

Höstterminen 2017

Terminsstart: 22/8
Höstlov: vecka 44, 30/10-3/11
Avslutning: 20/12
Studiedagar: 2/11-3/11
Övriga lovdagar     

Vårterminen 2018

Terminsstart: 9/1
Sportlov: vecka 9, 26/2-2/3
Påsklov: vecka 14, 2/4-6/4
Avslutning: 14/6
Studiedagar
Övriga lovdagar: 19/3, 11/5

 

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn