Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Bygga, bo och miljö

Skiss på Nykvarns nya centrum. Reflex Arkitekter
Skiss på Nykvarns nya centrum. Reflex Arkitekter
Brokvarnsområdet håller på att utvecklas. Fotograf Lennart Hansson
Brokvarnsområdet håller på att utvecklas. Fotograf Lennart Hansson
Sjön Yngern är en av Sveriges renaste sjöar. Fotograf Bengt Jägerskog
Sjön Yngern är en av Sveriges renaste sjöar. Fotograf Bengt Jägerskog

Välkommen till Nykvarns kommuns sidor om bygga, bo och miljö. Här hittar du information om sådant som rör ditt boende.


Här kan du bland annat läsa om vatten och avlopp, bygglov, energi, avfall och brandskydd. Du kan också få information om kommunens miljö- och hälsoskyddsarbete. 

Här finns också information till dig som vill starta en livsmedelsverksamhet eller är intresserad av kommunens planarbete, naturvård eller lantbruk. 

Ska du bygga nytt, ändra eller riva? Då kan du söka olika lov, göra anmälan och följa dina byggärenden via mittbygge.se. 

24 mars 2017

Lördagen den 25 mars mellan kl. 20.30-21.30 släcks kommunhuset ned för att stödja världens största miljömanifestation.

Läs mer om Earth Hour
22 mars 2017

Just nu är det ovanligt låga grundvattennivåer på många håll i landet efter en lång torrperiod. Situationen är allvarlig och alla uppmanas att vara extra sparsamma med vattnet så att nivån kan höjas igen.

Läs mer om låga grundvattennivåer
21 mars 2017

Lördagen den 25 mars genomförs världens största klimatmanifestation Earth Hour. Syftet med manifestationen är att skicka en politisk signal till världens beslutsfattare om att ta klimathotet på allvar, öka medvetenheten om klimatförändringen och inspirera människor att införa klimatsmarta vanor i sin vardag. Världsnaturfonden WWF ger tips om hur du kan göra Earth Hour-kvällen till en extra mysig stund.

Läs mer om Earth Hour
16 mars 2017

Genom att bygga sex nya tvåvåningshus längs Bruksgatan ska centrum förtätas.

Läs mer om detaljplanen
14 mars 2017

Just nu pågår en ombyggnation av våg 1 och våg 3 på Tveta återvinningscentral. Vågen och bommarna är avstängda och trafiken leds om, följ skyltningen på plats. Arbetet kommer att pågå under hela vecka 11.

Läs mer om ombyggnation av Tveta återvinningscentral
10 mars 2017

Bygglovsavdelningen har hög arbetsbelastning just nu, därför kan handläggningen av anmälnings- och ansökningsärenden samt strandskyddsdispenser ta längre tid än vanligt.

Läs mer
07 mars 2017

Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-31 § 21 att skicka ut det framtagna förslaget till detaljplan på granskning. Granskningen pågår till 2017-04-05.

Läs mer
28 februari 2017

Slutbesiktningen av Furuborgskolans etapp 1 är nu godkänd och kommunen tar över ansvaret för lokalerna.

Läs mer om Furuborgskolans slutbesiktning
27 februari 2017

Fredagen den 3 mars kl. 12.00-13.00 kan du lämna ditt farliga avfall till Miljöbilen som besöker återvinningsstationen vid Lundavägen.

Läs mer om Miljöbilen
24 januari 2017

Nu har fastighetsägaren Scandinavian Property Group (SPG) tagit det första spadtaget för kvarter 2 i nya Nykvarns Centrum. Onsdagen den 25 januari påbörjas spontning inför byggnationen av bland annat ett parkeringsgarage.

Läs mer om spontning i centrum
Gå till nyhetsarkivetlänk till annan webbplats
RSS Icon
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn