Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Postadress:
Nykvarns kommun
Avfall
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Kontaktperson

Johan Dahlberg, Avfallsansvarig

Elin Hammarström- Bjelkmark, Kundtjänstassistent

Telefon 08-555 010 00

Aktuellt

Sista hämtningen av trädgårdsavfall för säsongen 

Onsdag 1/11 är sista hämtningsdag för de kunder med abonnemang för trädgårdsavfall.

Hämtningen startar igen vecka 16, 2018. Kärlen behålls av kunden under vintern.


Hemsorteringen igång 

Under oktober månad har kärlen för Hemsortering ställts ut till de kunder som anmälde sig innan sommaren.

I kärl 1 låg information om sortering samt batteri- och lampbox, gröna påsar och minimizer för mjukplast. Kom ihåg att ta upp dessa så de inte åker med soporna. Kärlen ska vid hämtning placeras med handtagen mot sophämtaren. 

Kärl 1 hämtas varannan vecka och kärl 2 var 4e vecka om du inte anmält något annat.
Alla kunder har automatiskt fortsatt på samma frekvens på kärl 1 som tidigare om man inte ansökt om förändring. 

Är du osäker på vilka tömningsdagar du har är du välkommen att kontakta Kundcenter 08 555 010 00 eller maila avfall@nykvarn.se

Under utställningen blev ett par få kunders gamla kärl kvar. Vi arbetar med att ta hem dessa så snart som möjligt.

Har du missat att anmäla dig? Ny anmälningsperiod kommer framöver.

Läs mer om det nya avfallssystemet under fliken ”Hemsortering”. Vid frågor kontakta Kundcenter 08 555 010 00 eller maila avfall@nykvarn.se

Sista veckorna för sophämtning fritidshus

Säsongen för sommarhämtning är slut. Sista hämtningsveckorna var v.38 för hämtning jämna veckor och v. 39 för hämtning udda veckor.

Sommarhämtningen startar igen vecka 18/19 2018.

Vill du veta exakt tömningsdag eller få ett tömningsschema hemskickat, kontakta Avfall & Återvinning via Kundcenter 08 555 010 00 eller maila avfall@nykvarn.se

Nya föreskrifter för avfallshantering – Remiss

Samhällsbyggnadsavdelningen har arbetat fram förslag på uppdaterade föreskrifter för avfallshanteringen inom Nykvarns kommun. Avfallsföreskrifterna är det som i grunden lägger premisserna för avfallshanteringen i en kommun; vad som ska sorteras och hur, förutsättningar för sophämtning och slamsugning, hämtningsintervall mm. Nuvarande föreskrifter är från 2004 varför det är hög tid med en uppdatering.

Innan föreskrifterna kan antas av kommunfullmäktige ska de ut på remiss för att ge möjlighet för kommuninvånare, fritidsboende, företag och verksamheter att lämna synpunkter. Skicka eller mejla synpunkter enligt nedan.

Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2017-09-04.

Synpunkter skickas till:

kommun@nykvarn.se

eller
:
Nykvarns kommun Samhällsbyggnadsavdelningen
155 80 Nykvarn

Märk mejl/kuvert med ”Remiss – Avfallsföreskrifter”

Trädgårdsavfall

 
Avfall från din trädgård kan du lämna på Återvinningscentralerna. Du kan även beställa ett trädgårdsabonnemang för villa och radhus. Du får då ett separat sopkärl på 370 liter där du kan slänga allt komposterbart material som inte väger för mycket. Du kan beställa ditt trädgårds abonnemang via formulär under "Blanketter och formulär" eller maila avfall@nykvarn.se .

Abonnemanget för hämtning av trädgårdsavfall kostar 900kr ink moms/ år. Utöver årsavgiften tillkommer det en engångsavgift på 260 kr för utställning av kärl.

I år börjar vi hämta ditt trädgårdsavfall vecka 16 och sista veckan blir vecka 44. Hämtningen sker på onsdagar, jämna veckor.

Till dig som redan har ett trädgårdsabonnemang kommer det att skickas ut information innan säsongen startar. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Kundcenter eller e-posta avfall@nykvarn.se

Tänk på!
- Ställ ut ditt trädgårdskärl på samma plats där det ordinarie kärlet hämtas senast kl.06.00 den dag vi hämtar. Glöm inte att ställa tunnan med handtaget utåt.
- Klipp ner material så det inte sticker upp ur kärlet. Locket ska gå att stänga helt.
- Stenar, grenar och annat tungt kan förstöra kärlet och går inte att kompostera. Även stora mängder jord eller äpplen gör kärlet väldigt tungt.
- Du behåller kärlet även under vintermånaderna.

Fortsatt hämtning av Telge Återvinning och Foria

Under 2016 har Nykvarn handlat upp entreprenörer för hela avfallssektorn; sophämtning & behandling, tillgång till ÅVC, slamsugning & behandling samt olika specialuppdrag. Resultatet blev att vi har kända samarbetspartners; Telge Återvinning för sophämtning och avfallsbehandling samt Foria för slamsugning.

Ny taxa

Under 2016 har det hänt mycket inom avfallsidan; nya upphandlingar, nya system och uppbyggnad av en egen avfallsorganisation. Det har inneburit att vi har varit tvungna att se över avfallstaxan för 2017. I korthet innebär det att vi höjer den fasta avgiften för sophämtning med 125 kr inklusive moms samt kostnaden för slamsugning med 125 kr inklusive moms per tillfälle.

Återvinningscentral i Nykvarn

Under 2016 har samhällsbyggnadsavdelningen utrett en återvinningscentral för Nykvarn. Förslaget är en modern central på Solfångartomten i centrala Nykvarn. Innan ärendet kan avgöras ska driftskostnaden utredas ytterligare.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn