Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Postadress:
Nykvarns kommun
Avfall
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Kontaktperson

Johan Dahlberg, Avfallsansvarig

Elin Hammarström- Bjelkmark, Kundtjänstassistent

Telefon 08-555 010 00

Aktuellt

Ändrad telefontid 24/1

Onsdagen den 24/1 är eftermiddagens telefontid gällande faktura- och abonnemangsfrågor ändrad från 13.00-15.30 till 13.00-15.00.

Soporna hämtas alla vardagar,

även om det är en röd dag. Ställ ut soptunnan en dag innan ordinarie hämtningsdag och låt den stå fram tills den har blivit tömd.

Slamtömning

Tänk på att beställa din slamtömning i tid. Läs även på om vad du behöver tänka på vid slamtömningar i vintertid.

Under vecka 52 körs budade slamtömningar onsdag- fredag. Vi behöver ha in din beställning senast kl.14 fredag 22/12.

Under vecka 1 körs budade slamtömningar som vanligt tisdag- onsdag. Vi behöver ha in din beställning senast kl. 14 fredag den 29/12.

Sophämtning vintertid

Kyla, snö och halka kan ställa till det vid sophämtning. För att få sophämtningen att fungera i vintertid finns det sådant som du som fastighetsägare kan tänka på.

Sopkärlet

- Skotta och sanda runt sopkärlet så att sophämtaren inte halkar och skadar sig. - Skotta undan eventuella vallar framför kärlet så att kärlet lätt kan rullas fram. - Ställ sopkärlet med handtaget utåt.
- Borsta bort snö från lock och handtag.
- Placera tunnan så att den inte riskerar att frysa fast.
- För att slippa fastfrusna sopor låt matavfall och annat blött rinna av innan du lägger dem i soppåsen/kärlet. Det är inte sophämtarens ansvar att hacka loss sopor.

Framkomlighet på vägen (avser privat väg)

- Vägen och eventuell vändplats ska sandas och plogas ordentligt.

- Plogvallar får inte inkräkta på vägbredden – vägen ska vara fri från hinder minst 3 meter.

Tänk på att sopbilen är både större och tyngre att hantera än en vanlig personbil. På vändplatser och vägar där det går bra för en personbil att köra vintertid kan det vara svårt eller farligt att köra en sopbil.

Slamtömning vintertid

Snö och halka försvårar arbetet vid slamtömning. Nedan finns lite tips på vad du som fastighetsägare kan förbereda och tänka på inför din tömning i vinter. Under fliken ”Slamtömning” kan du även läsa mer om vad du generellt ska tänka på inför din slamtömning.

Om slamtömningen inte kan genomföras, på grund av att det inte gått att komma åt anslutningen till din anläggning, tar vi ut en avgift för bomkörning.

Slamanläggningen

- Anläggningen som ska tömmas ska markeras med en väl synlig flagga, även om det snöat.
- Vägen mellan bilens uppställningsplats och slamanläggningen ska vara halkfri och framkomlig.
- Kontrollera så att brunnslocket inte är fastfruset. Borsta gärna bort snö från locket. 

Framkomlighet på vägen (avser privat väg)

- Vägen och eventuell vändplats ska sandas och plogas ordentligt.

- Plogvallar får inte inkräkta på vägbredden – vägen ska vara fri från hinder minst 3,5 meter.

Tänk på att slambilen är både större och tyngre att hantera än en vanlig personbil. På vändplatser och vägar där det går bra för en personbil att köra vintertid kan det vara svårt eller farligt att köra en slambil.

Fortsatt hämtning av Telge Återvinning och Foria

Under 2016 har Nykvarn handlat upp entreprenörer för hela avfallssektorn; sophämtning & behandling, tillgång till ÅVC, slamsugning & behandling samt olika specialuppdrag. Resultatet blev att vi har kända samarbetspartners; Telge Återvinning för sophämtning och avfallsbehandling samt Foria för slamsugning.

Återvinningscentral i Nykvarn

Under 2016 har samhällsbyggnadsavdelningen utrett en återvinningscentral för Nykvarn. Förslaget är en modern central på Solfångartomten i centrala Nykvarn. Innan ärendet kan avgöras ska driftskostnaden utredas ytterligare.

Version:1.0 StartHTML:000000251 EndHTML:000008536 StartFragment:000008390 EndFragment:000008422 StartSelection:000008390 EndSelection:000008422 SourceURL:https://www.nykvarn.se/edit-offline/4.1467b68c157c4db76bc1ab8a?_timestamp_=1516702324229 Avfall och återvinning - Nykvarns kommun

             

kl. 10:00-12:00 och 13:00-15:30

             

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn