Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00
Lördag kl. 11.00-14.00

 

Adresser och namnsättning

Enligt ett riksdagsbeslut från 1995 ska landets kommuner ansvara för adressättningen i tätorterna och på landsbygden. Bygg- och miljönämnden är ansvarig för adresser och namnsättning i Nykvarns kommun.

Vid adressering i tätorterna används gatunamn med nummer.

På landsbygden används trakt- eller bynamn, eventuellt gårdsnamn och nummer.

Syftet är att adresserna ska användas av larmcentralen, räddningstjänsten, polisen, posten med flera. Därför är det viktigt att adressen är unik.

Genom att belägenhetsadresser bygger på ortsnamn, gatunamn och gårdsnamn, har de även ett stort kulturhistoriskt värde.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn