Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Bostadsförsörjningsprogram

Nykvarns kommun arbetar med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram. Det framtagna förslaget till bostadsförsörjningsprogram var ute på samråd mellan 23 februari och 22 april 2016.

Programmets mål och syfte

Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Bostadsförsörjningsprogrammet ska fungera som ett stöd i kommunens planerings- och prioriteringsarbete inför varje budgetår.

Målet för bostadsförsörjningsprogrammet är att göra det möjligt för kommunens befolkning att öka med 1,8% per år. Huvudfokus för programmet är åren 2016-2020.

Befolkningen i Nykvarn växer och under 2015 blev kommunen 10 000 invånare. De befolkningsprognoser som finns förutspår en kraftigt växande befolkning fram till år 2030.

I kommunens projektplan för perioden 2016-2021 finns sammanlagt 1322 bostäder listade. Av dessa ligger 1041 i Nykvarns tätort och 281 på landsbygden.

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mappStorlek på filenKnapp för att expandera beskrivning
3.2 MB
369.3 kB
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn