Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Enskilt vatten och avlopp

I Nykvarn kommun är det cirka en fjärdedel av hushållen som har vatten från egna dricksvattenbrunnar.

Den som har en enskild brunn ansvarar själv för vattenkvalitén och för att hålla brunnen i bra skick.

I områden där det kommunala avloppsnätet inte är utbyggt, ska avloppsfrågan lösas genom att anlägga enskilda avloppsanläggningar för en eller flera fastigheter.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn