Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00
Lördag kl. 11.00-14.00

 

Enskilt avlopp

I områden där det kommunala avloppsnätet inte är utbyggt, ska avloppsfrågan lösas genom att anlägga enskilda avloppsanläggningar för en eller flera fastigheter. Innan detta sker krävs ett godkännande från bygg- och miljönämnden.

Vad gäller i Nykvarns kommun?

I Nykvarns kommun är alla nya avloppsanläggningar med WC samt även mer omfattande ändringar i befintliga anläggningar med WC tillståndspliktiga.

Anläggningar på landsbygden (ej planlagda områden) som enbart ska betjäna avloppsvatten från bad- disk och tvätt är anmälningspliktiga. Att inrätta en annan toalett än WC (mulltoa och så vidare) är tillståndspliktigt.

Så här går det till:

1. Kontakta en avloppsentreprenör och ta reda på vilken lösning som passar din fastighet. Rådgör gärna med Nykvarns kommuns miljökontor.

2. Gräv en provgrop och gör en jordartsanalys (vid infiltration).

3. Skicka en komplett ansöka/anmälan på tänkt anläggning och invänta bekräftelse på mottagna handlingar.

4. Boka tid för inspektion med miljökontoret

5. Vänta på beslut innan du bygger din anläggning.

6. Genomförande och slutbesiktning.

En mer utförlig beskrivning av hur du ska gå tillväga finner du här på sidan.

Avgift

Tillståndspliktig och anmälningspliktig verksamhet är förenad med avgifter, se under relaterad information.

Varför ska vi rena avloppsvattnet?

Utsläpp av orenat avlopp medför risk för smittspridning, övergödning och syrebrist i sjöar vattendrag. Våra fina badvattensjöar i Nykvarn skulle inte kunna gå att bada i om de boende inte renade sitt avloppsvatten.

Glöm inte att vi har ett gemensamt ansvar att värna om vår miljö. 

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn