Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Avgifter för vatten och avlopp

Kommunens vatten och avlopp är en taxefinansierad verksamhet. Det innebär att alla kostnader finansieras med avgifter enligt gällande taxa. Taxan gäller från och med den 1 januari 2015.

Anläggningsavgiften

Anläggningsavgiften bekostar kommunens vatten- och avloppsledningar fram till tomtgränsen. Denna avgift är en engångsavgift. Kontakta kommunens VA-ingenjör angående uträkning av avgiften.

Brukningsavgiften

Brukningsavgiften bekostar bland annat kommunens tjänster, vattenproduktion och distribution samt bortföringen och omhändertagandet av avloppsvatten.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn