Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Omvandlingsområden vatten och avlopp

Ett omvandlingsområde är ett sammanhängande fritidshusområden om minst 10 fastigheter där omvandling mot permanentboende pågår.

På den här sidan kommer du som fastighetsägare i ett omvandlingsområde att hitta generell information som du kan ha nytta av inför en framtida utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i ditt område.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn