Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Stensättra

Här hittar du information om den planerade utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp inom Stensättra tomtområde.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-06 § 129 att utöka det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten att omfatta Stensättra, Berga Ö, Sundsvik Hill och Sundsvik Strand.

Arbetet har nu påbörjats med att planera inför utbyggnaden av kommunala vatten- och avloppsledningar inom Stensättra tomtområde. Nykvarns kommun samordnar förläggningen av infrastruktur med Skanovas förläggning av bredbandskanalisation.

Kommunens upphandlade entreprenör är Maskinring Sörmlandlänk till annan webbplats.

Tidplan

Tidplan för projektetPDF

Karta som visar de olika schaktsträckorna enligt tidplanenPDF

Aktuellt i projektet

Under vecka 36 kommer ett informationsbrev att skivas ut via post, se Infobrev #1.

Maskinring Sörmland kommer under vecka 37 att markera ut förbindelsepunkter i området. Som fastighetsägare har man tidigare fått möjlighet att framföra sina synpunkter genom markering på en karta. Nu kommer alltså förbindelsepunkterna att markeras fysiskt i området. Om du som fastighetsägare har ytterligare synpunkter kan du kontakta Maskinring Sörmlands platschef Johan Iwerbo eller kommunens projektledare Mikael Tjulin.

Under vecka 39 kommer vi att påbörja förberedande arbete på Stensättravägen, begränsad framkomlighet.

Under v.40-43 kommer vi utföra arbeten i Stensättravägen med större påverkan på trafiken, begränsad framkomlighet.

Se gärna TA-planer nedan.
(Trafikanordningsplan, vanligt kallad TA-plan, är ett samlingsnamn på de krav som gäller för hur vägmärken, trafik- och skyddsanordningar ska anordnas och placeras vid ett vägarbete.)

Stensättra TA-plan 1PDF
Stensättra TA-plan 2PDF
Stensättra TA-plan 3PDF
Stensättra TA-plan 4PDF

Kontaktpersoner

Maskinring Sörmland

Johan Iwerbo, platschef

E-post johan.iwerbo@maskinringen.se

Telefon 070-934 98 03

Nykvarns kommun

Mikael Tjulin, projektledare

E-post mikael.tjulin@nykvarn.se

Telefon 08-555 010 88

Informationsmaterial

Maskinring Sörmlands infobrev #1PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #2PDF

Information gällande vatten och avlopp Stensättra och Berga ÖPDF

Kommunens presentation 2016-05-07PDF

Scandinavisk Kommunaltekniks presentation 2016-05-07PDF

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn