Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Stensättra

Här hittar du information om den planerade utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp inom Stensättra tomtområde.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-06 § 129 att utöka det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten att omfatta Stensättra, Berga Ö, Sundsvik Hill och Sundsvik Strand.

Detta beslut betyder att kommunen nu kan börja planera för utbyggnationen av kommunala vatten- och avloppsledningar inom bland annat Stensättra tomtområde.

Kommunen har haft inledande samtal med ordföranden i samfälligheten samt ett informationsmöte tillsammans med representanter från styrelserna i samfälligheterna Stensättra och Berga Ö.

Tidplan

Projektering under 2016.

Byggnation under 2017-2018.

Under projekteringsarbetet kommer det utföras fältarbeten i området. Det är främst inmätning av vägar och anläggningar samt en geotekniskundersökning.

Aktuellt i projektet

Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober att ge investeringsanslag till förvaltningen för utbyggnaden av vatten- och spillvattensystem i Stensättra tomtområde. Fullmäktige beslutade också att ge investeringsanslag för utbyggnaden av fiberkanalisation i området.

Just nu pågår upphandling av entreprenör.

Informationsmaterial

Kunde inte starta fillistningen! Är en fil angiven i metadatat?
Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mappStorlek på filenKnapp för att expandera beskrivning
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn