Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Vattenplan för Nykvarn

Nykvarns kommun arbetar med att ta fram en vattenplan. Den 30 augusti 2016 beslutade kommunstyrelsen att skicka ut det framtagna förslaget till vattenplan på samråd.

Vattenplanen består av ett huvuddokument som kan användas som underlag för riktade åtgärder i syfte att förbättra och uppnå miljökvalitetsnormerna för sjöar, vattendrag och grundvattenförekomster. Till huvuddokumentet kommer, allt eftersom arbetet fortskrider, mer detaljerade åtgärdsplaner för varje vattenförekomst/avrinningsområde att utarbetas. Detta mer detaljerade arbete kommer och behöver ske i samråd med förvaltningen men också med grannkommuner, markägare och andra intressenter.

Nu vill vi ha dina synpunkter!

Dina synpunkter ska ha kommit in skriftligen senast den 7 november 2016 till:

Nykvarns kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen
155 80 Nykvarn

eller

kommun@nykvarn.se

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mappStorlek på filenKnapp för att expandera beskrivning
7.1 MB
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn