Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Gällande detaljplaner

Här hittar du gällande detaljplaner i Nykvarns kommun. Alla detaljplaner är ännu inte utlagda på hemsidan men om du kontaktar kommunen så skickar vi detaljplanen via e-post.

Detaljplanerna är sorterade efter område. Nykvarns tätort innehåller de flesta planerna för tätorten. De är cirka 150 stycken som sträcker sig i tid från 1946 och framåt. Även om planerna är gamla gäller dom fortfarande. I vissa fall har beslut som tidigare tagits i byggnadsnämnden inneburit till exempel något större byggrätter för garage då gamla planer varit omoderna.

I övrigt har bygg- och miljönämnden mycket små möjligheter att göra några avsteg från gällande detaljplaner. Om en önskad byggåtgärd inte kan beviljas enligt gällande detaljplan krävs en ny detaljplan för fastigheten.

Björnnäs

Ekudden

Finkarby

Hökmossen

Kämsta

Mörby industriområde   

Nykvarns tätort

Stensättra tomtområde   

Stångarö med omnejd

Sundsör/ Sundsvik

Svartbro   

Sätra gård

Taxinge    

Turinge-Berga     

Vidbynäs med omnejd     

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn