Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Pågående detaljplaner

Inom kommunen pågår ständigt utredningar och planarbeten som rör ny eller befintlig bebyggelse. Kommunstyrelsen beslutar om planbesked och vilka uppdrag som ska ges.


Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om vilka planuppdrag som ska prioriteras.

Du har rätt att lämna synpunkter på de planer du berörs av. Synpunkter lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsavdelningen via e-post eller brev. Under varje detaljplan framgår under vilken period synpunkter kan lämnas in.

Detaljplaner under arbete

Här samlar vi alla detaljplaner som pågår. De ligger samlade under respektive pil beroende på hur långt i planprocessen de kommit. Planförslagen presenteras i den version som var aktuell vid publiceringstillfället. Nya beslut kan därför ha tagits och förslagen ändrats efter publiceringstillfället.

Skedespil Program

Program för området längs Gammeltorpsvägen och Lundavägen


____________________________________________________________________________

Skedespil Samråd

____________________________________________________________________________

Skedespil Granskning

Ströpsta 3:32 och 3:312 m.m. - Bergtorp

___________________________________________________________________

Skedespil Antagande

Lackpenseln 1 och 4 samt Limpenseln 4

____________________________________________________________________________

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn