Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00
Lördag kl. 11.00-14.00

 

Så kan du påverka

Planprocessen är en demokratisk process med möjlighet för allmänheten att lämna synpunkter, enligt plan- och bygglagen (PBL).

Upprättande av detaljplaner och översiktsplaner följer en planprocess, se under avsnitt Planprocessen för beskrivning av stegen. Syftet med de olika kommunikationsstegen i planprocessen är att skapa ett utbyte av information mellan kommunen och berörda. Berörda sakägare, även allmänheten i stort, ges möjlighet till insyn, kunna påverka samt att bidra med den kunskap och de synpunkter som finns för det aktuella området.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn