Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Tidplan

Grov tidplan

2015

  • Fram till årsskiftet kommer det att pågå generellt markarbete samt att plattan till skolan gjuts.

2016

  • Under februari kommer Strängbetong montera stommen där ytterväggar, bjälklag, trappor och takbjälklag ingår.
  • Under mars och april kommer montage av ytterfönster, tätskikt tak, sätta upp ställning och invändig murning pågå.
  • I slutet av april är väggar, tak och fönster på plats och värmen kopplas in. Pågjutning bjälklag plan 2 påbörjas.
  • April-juni: Pågjutning bjälklag plan 2, innerväggar plan 1 och 2. Installationsarbeten i fläktrum och korridorer påbörjas.
  • Augusti-september: Fortsatta arbeten med väggar plan 1 och 2, installations dragningar, invändiga ytskikt som plattsättning påbörjas samt målning och invändiga dörrar och fönster. Finplanering, asfaltering, lekutrustning mm.
  • Oktober-november: Installationer och invändiga ytskikt (målning, undertak, mattläggning, plattsättning etc. ), inredningar, kök, pentry. Storkök. Finplanering, lekutrustning planteringar mm.

2017

  • December-januari: Storkök, installationer, inredningar, ytskikt slutförs, Förbesiktningar och provningar.
  • Februari: Färdigställande, kompletteringar, fortsatta provningar, slutbesiktning.
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn