Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Nytt vattentorn

För att förbättra uthålligheten för den kommunala dricksvattenleveransen i Nykvarn, planerar kommunen att bygga ett cirka 35 meter högt vattentorn. Vattentornet kommer att placeras vid Södertäljevägen, på tomten där det gamla filterhuset stod.

Nykvarns befolkning växer snabbt men även industri och logistik i området Stockholm Syd ökar i omfattning.

Eftersom nuvarande dricksvattenförsörjning vid en leveransstörning från Södertälje endast klarar att försörja medborgarna under några få timmar har Nykvarns kommun beslutat att öka uthålligheten genom att bygga ett vattentorn.

Reservoarvolymen i det nya vattentornet kommer att bli cirka 3000 kubikmeter vilket klarar cirka 1,5-2 dagars vattenförbrukning.

Vattentornet kommer att placeras vid Södertäljevägen, på tomten där det gamla filterhuset stod. Platsen är gynnsam på grund av närhet till befintliga nät och pumpstation men också ur höjdhänseende, vilket är avgörande då tornet kommunicerar med vattennivåer i Södertälje. Tornet blir cirka 35 meter högt.

Aktuellt i projektet

Upphandling av en totalentreprenör skulle vara inne under april. Upphandlingen av vattentornet har avbrutits eftersom det kommit in för få anbud. Kommunen håller på att analysera upphandlingens utformning för att eventuellt justera denna.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn