Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Lån till anslutning vatten och avlopp

Kostnaden för anslutning till kommunalt vatten och avlopp baseras på vatten och avloppstaxans (VA-taxans) anläggningsavgifter. Om fastighetsägaren inte får banklån kan Nykvarns kommun godkänna ett lån för hela eller delar av anläggningsavgiften.

  • Ansökan för vatten och avloppslån (VA-lån) skickas till kommunen.

  • Kommunen behandlar ansökan och fastställer en ev. avbetalningsplan.

  • Ett särskilt skuldebrev upprättas. Vid delägande av fastigheten ska samtliga delägare stå som låntagare. Pantbrev eller likvärdigt används som säkerhet för lånet. Uppläggningsavgift och eventuell pantbrevskostnad tas ut av låntagaren, men kan läggas till lånebeloppet.

  • Ränta (referensränta + 2 %), amortering och aviseringsavgift betalas löpande varje månad under amorteringstiden.

  • Kvarvarande låneskuld inklusive ränta, förfaller till betalning i sin helhet, om fastigheten säljs och övergår till annan ägare.

  • Lånetiden är max 10 år.
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn