Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Stensättra

Här hittar du information om den planerade utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp inom Stensättra tomtområde.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-06 § 129 att utöka det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten att omfatta Stensättra, Berga Ö, Sundsvik Hill och Sundsvik Strand.

Detta beslut betyder att kommunen nu kan börja planera för utbyggnationen av kommunala vatten- och avloppsledningar inom bland annat Stensättra tomtområde.

Kommunen har haft inledande samtal med ordföranden i samfälligheten samt ett informationsmöte tillsammans med representanter från styrelserna i samfälligheterna Stensättra och Berga Ö.

Tidplan

Byggnation under 2017-2018.

Aktuellt i projektet

Kommunen har upphandlat en entreprenör, Maskinring Sörmland, som kommer att bygga vatten- och avlopp samt kanalisation för bredband i området. I samband med projektet kommer Skanova (Telia) att gräva ner sin fiberkanalisation.

Informationsmaterial

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mappStorlek på filenKnapp för att expandera beskrivning
561.4 kB
405.4 kB
722.7 kB
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn