Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Jämför service, kvalitet i verksamheter

Syftet med kommunens kvalitetsarbete är att det ska vara ett hjälpmedel för att ge information om verksamheten och visa hur väl verksamheten uppfyller de mål som finns. Kvalitetsarbetet ska utgöra grunden till kommunens utvecklings- och förbättringsarbete.

Nykvarns kommun deltar i årliga undersökningar om kvaliteten på de verksamheter som bedrivs. Det ger ett bra underlag för jämförelser. Kommunen gör även egna undersökningar för att få underlag för att kunna styra och leda till goda resultat.

De synpunkter, förslag, klagomål och felanmälan som inkommer via kommunens synpunktshanteringssystem ger också underlag för att utvärdera och förbättra verksamheten.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn