Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00
Lördag kl. 11.00-14.00

 

Nykvarns kommunkoncern

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktierna i de aktiebolag som kan komma att ingå i Nykvarns kommuns totala organisation och där kommunen äger minst 50% av aktierna.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att skapa effektiv samordning mellan kommunen och dess bolag. Vårt bostadsföretag, AB Nykvarnsbostäder, är ett sådant bolag. Koncernstyrelsen består av VD, tre ledamöter och två ersättare.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn