Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Ekonomi

Här redovisas ekonomisk information om Nykvarns kommuns verksamheter.

I de olika dokumenten som kommunfullmäktige beslutat om finns information om:

  • planering och planeringsförutsättningar,
  • uppföljning under året,
  • avstämning av det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet.

Budget

Budgeten är kommunens planeringsdokument för den kommande treårsperioden.

Budgetuppföljning

Budgetuppföljning och delårsrapport är avrapporteringar av hur ekonomin och verksamheten ser ut under budgetåret. I budgetuppföljningen görs också en prognos för hela året.

Årsredovisning

Årsredovisningen innehåller en uppföljning av hur ekonomin och verksamheten blev det föregående året. Denna tillsammans med en avstämning av de politiska målen är också utgångspunkt för planeringen av nästa treårsperiod.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn