Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Statistik

Här hittar du statistik inom ett antal olika områden.

Folkmängd

Nykvarns kommun hade 10 424 invånare den 31 december 2016.

Kommunalskatt

Kommunalskattesatsen i Nykvarns kommun för 2016 är 32,05 kronor.

Kommunen: 19,97 kronor

Landstinget: 12,08 kronor

Totalt: 32,05 kronor

Tillkommer gör en begravningsavgift på 0,21 kronor.

Medlemmar i Svenska kyrkan betalar en kyrkoavgift. Kyrkoavgiften i Turinge-Taxinge församling är 1,07 kronor.

Kommunens areal

Landyta: 152 kvadratkilometer

Vatten: 26 kvadratkilometer

Totalt: 178 kvadratkilometer

SCB:s Kommunfakta

Nedan hittar du SCB:s Kommunfakta för Nykvarns kommun. Faktabladen innehåller statistik om alla som bor eller arbetar i kommunen. Dessutom finns uppgifter om bostäder samt kommunal ekonomi. Oftast finns även jämförelser med länets och rikets medelvärden.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn