Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

HBT-projekt

Nykvarns kommun har fått statsbidrag från Socialstyrelsen för att öka kunskapen om HBT-personers situation.

Vad är HBT?

HBT står för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Transpersoner är ett samlingsbegrepp för bland annat transsexuella (som vill eller har bytt kön), transvestiter, (som inte vill byta kön), och andra som överskrider normerna för hur man får uttrycka sitt kön.

Målet med projektet

Som kommun har man en skyldighet att motverka alla former av diskriminering.

Vi vill ge dig som medborgare ett bra bemötande och dig som kollega en god arbetsmiljö. Kommunens arbete mot diskriminering i alla former, ska bidra till alla människors lika möjligheter på våra arbetsplatser och i våra kontakter med dig som medborgare.

Målet är att värdesätta den mångfald som bl. a olika kön, ålder, etnicitet, religion och annat utgör.

Alla i Nykvarns kommun ska känna sig lika mycket värda och välkomna, oavsett sexuell läggning och könsidentitet.  

Med hjälp av bidraget har en utbildningssatsning genomförts under hösten 2015. Förhoppningen är att utbildningen ska få ett stort genomslag inom hela kommunen, för alla medborgare.

 

 

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn