Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Beslut som rör dig själv

Om du vill klaga på ett beslut som rör dig själv kallas det för förvaltningsbesvär.

Om du vill överklaga ett beslut som rör dig personligen, till exempel socialt bistånd eller bygglov, kan du göra ett förvaltningsbesvär senast tre veckor från det att du fick del av beslutet.

Kommunen är skyldig att upplysa dig om hur du ska göra för att överklaga.

Vid ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och om sakfrågan är tillräckligt utredd.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn