Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Beredningsgrupper

Vid behov inrättar kommunfullmäktige tidsbegränsade beredningsgrupper för speciella uppgifter till exempel framtagande av program och planer. Vid tillsättningar tas beslut om ledamöter, budget, tidsplan samt tjänstemannamedverkan.

Beredningsgruppen Miljöprogram

Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-19 att tillsätta en beredningsgrupp. Beredningsgruppens uppgift är att ta fram ett förslag till nytt miljöprogram för Nykvarns kommun. Arbetet ska utgå från de nationella målen och anpassa dem till lokal nivå. Arbetet ska vara färdigt före 2014-års utgång.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn