Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00
Lördag kl. 11.00-14.00

 

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Nykvarn har rätt att lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige. Denna rätt gäller även för barn, ungdomar och personer med utländsk bakgrund som ännu inte har kommunal rösträtt.

I medborgarförslaget skriver du en konkret åtgärd som du vill att kommunfullmäktige tar ställning till. Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för.

Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Förslaget får heller inte handla om myndighetsutövning mot enskild (till exempel beviljande av bygglov eller socialbidrag) eller personärenden. Om ett i huvudsak likadant förslag redan behandlats i kommunfullmäktige de senaste två åren så ska medborgarförslaget avslås.

Förslaget ska vara undertecknat med namn och adress. Du kan lämna ett medborgarförslag själv eller tillsammans med flera andra personer. Alla inkomna förslag är allmänna handlingar och offentliga, vilket innebär att vem som helst har rätt att ta del av ditt förslag.

Senast 3 veckor före kommunfullmäktiges sammanträde måste ditt medborgarförslag ha inkommit för att det ska kunna anmälas på sammanträdet. Ditt förslag kommer att anmälas under punkten medborgarförslag. Medborgarförslaget bör behandlas senast inom ett år från det att förslaget väcktes.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn