Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Kommunstyrelsen

Till kommunstyrelsens uppgifter hör bland annat att bereda och föreslå beslut till kommunfullmäktige, att planera, följa upp och ansvara för förvaltningens ekonomi och verksamhet samt företräda kommunen som arbetsgivare.

Kommunstyrelsen är också verksamhetsnämnd för bland annat kultur- och fritidsfrågor och samhällsbyggnadsfrågor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendena bereds av ett arbetsutskott som består av ordförande Bob Wållberg (NP), förste vice ordförande Göran Nygren (M) och andre vice ordförande Märtha Dahlberg (S) .

Bob Wållberg

Bob Wållberg (NP)

Kommunstyrelsens ordförande


Göran Nygren

Göran Nygren (M)

Kommunstyrelsens förste vice ordförande


Märtha Dahlberg

Märtha Dahlberg (S)

Kommunstyrelsens andre vice ordförande


Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn