Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Regler och styrande dokument

Kommunens verksamheter styrs av en mängd olika lagar. Förutom lagar finns det även ett antal strategier, planer, program, policyer och andra styrdokument som anger mål och riktlinjer för kommunens arbete.

Här till vänster hittar du information om:

  • Ordningsregler och lokala föreskrifter
  • Policy och riktlinjer
  • Reglementen
  • Översiktsplan
  • Kommunens vision 2025
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn