Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Delegationsordning

Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt.

Kännetecknande för ett beslut som kan delegeras (men inte behöver det) är bland annat att det föreligger alternativa lösningar och att besluts- fattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar.

Vidare kan sådana beslut överklagas genom kommunalbesvär, vilket innebär att en laglighetsprövning kan göras av besluten. Genom delegation flyttas beslutanderätten över till delegaten.

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mappStorlek på filenKnapp för att expandera beskrivning
141.2 kB
362.2 kB
315.3 kB
483.5 kB
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn