Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Reglementen

Här hittar du kommunfullmäktiges arbetsordning samt reglementen för nämnderna.

Kommunstyrelsen och övriga nämnders ansvarsområden styrs dels av kommunallagen och dels av regler som är antagna av kommunfullmäktige. Nämndens reglemente beskriver vilken verksamhet nämnden ska driva.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn