Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Valfrihet i hemtjänsten

I Nykvarns kommun kan den som har hemtjänst välja vem som ska utföra olika serviceinsatser så som städ, tvätt och inköp bland de företag som godkänts av kommunen. Här hittar du information om hur du ansöker om att få bli godkänd som utförare.

Av förfrågningsunderlaget framgår hur du går till väga för att ansöka om att få bli godkänd som utförare av serviceinsatser inom hemtjänsten i Nykvarns kommun.

Här hittar du även information om vad som ska bifogas ansökan samt kontaktuppgifter till ansvarig tjänsteman.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn