Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Om visionsarbetet

Under 2017 pågår arbetet med att ta fram en ny vision för Nykvarns kommun. Den nya visionen – Nykvarn 2035 – ska fungera som en gemensam plattform som stärker kommunen som arbetsgivare, bostadsort, upplevelseort och som en attraktiv plats för företagsetableringar.

Nykvarn 2035 ska ange hur hela Nykvarns kommun möter framtid och omvärld. Det gör vi bland annat genom att engagera kommunens medborgare, medarbetare, politiker och företagare i visionsprocessen.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn