Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00
Lördag kl. 11.00-14.00

 

Organisation

Projektgrupp

Projektgruppen ansvarar för att driva visionsprocessen. Ett färdigt förslag till vision Nykvarn 2035 ska antas i kommunfullmäktige senast i februari 2018.

Projektgruppen består av:

Ola Edström, kommundirektör

Lena Ramdani, informationsstrateg och projektledare

Sofia Aldestorm, kommunikatör och projektledare för barnperspektivet

Konsulter från Gullers Grupp

Styrgrupp

Styrgruppen tar inriktningsbeslut för processen samt beslut om slutgiltig version av visionen som ska gå upp till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.

Styrgruppen består av:

Bob Wållberg, kommunstyrelsens ordförande (NP)

Göran Nygren, kommunstyrelsens förste vice ordförande (M)

Märtha Dahlberg, kommunstyrelsens andre vice ordförande (S)

Referensgrupper

Det finns tre referensgrupper som kommer att vara bollplank i arbetet:

Referensgrupp organisationen, som består av förvaltningsledningsgruppen med alla kommunala avdelningschefer.

Referensgrupp politik, som består av gruppledarna för de politiska partierna med representation i kommunfullmäktige.

Referensgrupp unga, som består av Fritidsfabrikens ungdomsråd.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn