Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Kontaktperson

Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Telefon 08 - 555 010 50

Akut hjälp

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns hjälp eller stöd inom olika områden. Här hittar du all viktig information och alla telefonnummer.

Alla tre nedstående nummer kan du ringa från fast eller mobil telefon var du än är i Sverige. Ditt samtal besvaras av en SOS-operatör som hjälper dig på en av våra SOS-centraler.

SOS Alarm: 112

SOS Alarm ringer du i en akut nödsituation. Genom att ringa 112 kan du till exempel få hjälp av ambulans, polis eller brandkår.

Vid olyckor och kris i samhället: 113 13

Ring när du vill få eller lämna information Vid olyckor och kris. Det kan till exempel vara vid större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor, jordskalv och andra större händelser i samhället. Man kan dels få information, dels kan man lämna information om en pågående händelse.

Polisen: 114 14

Polisens telefonnummer använder du för ärenden som är mindre akuta, till exempel en polisanmälan. Du kan ringa 114 14 var du än befinner dig och bli kopplad till närmaste polismyndighet.

​Socialjouren

Socialjouren i Södertälje — akut hjälp efter kontorstid: 08-523 038 70

Socialjourens öppettider och telefon:

Måndag - Torsdag: kl. 17.00 - 24.00
Fredag: kl. 14.00 - 01.00
Lördag: kl. 16.00 - 01.00
Söndag: kl. 16.00 - 24.00

Socialjouren når du på telefon 08-523 038 70

Under beredskapstid kontaktar du polisen på telefon 114 14

Besöksadress: Polishuset Nyköpingsvägen 23, Södertälje

Socialjouren arbetar med:

  • Råd och stöd vid oro kring barn och ungdomar
  • Akuta insatser för barn och ungdomar som far illa
  • Akuta insatser och rådgivning för personer som är utsatta för hot och våld i nära relation
  • Akuta insatser och rådgivning för personer med beroendeproblematik
  • Upplysning och rådgivning i sociala frågor

Mottagningen för unga - BUP

Nygatan 20–22, plan 5, ingång från Lunagallerian, Södertälje.
Tidsbokning: 08.00–17.00 Telefon, jour- och öppenvårdsmottagning: 08-550 249 01
Telefon, BUP Södertälje: 08-514 530 00

BUP:s akutenhet, kvällar och nätter, vid Södersjukhuset i Stockholm ansvarar för all akut mottagning klockan 16.00 - 08.00 och på helger. Tfn: 08 - 616 69 00

Ungdomsmottagningen Södertälje 

Alla ungdomar upp till 23 år välkomna. Dit kan du vända dig om du har frågor om kroppen, sexualitet, preventivmedel, graviditet, könssjukdomar eller om du bara behöver prata. Besöken är gratis och Ungdomsmottagningen har tystnadsplikt.

Anti Våld Center - AVC Södertälje

Öppettider vardagar 8:30 - 17:00 Rådgivning och insatser för personer som är utsatta för hot och våld i nära relation. I AVC ingår bland annat FriZon, FriZon erbjuder krisbearbetning för barn som bevittnat våld. Det finns också stöd för barn till missbrukare och barn till psykiskt sjuka föräldrar. Ring på telefon: 08-523 017 23

Övriga organisationer

SMS:a Kompis till 71 700

Jourhavande kompis drivs av Röda Korsets ungdomsförbund och där kan du som är upp till 25 år du chatta/prata anonymt med en jourhavande kompis. SMS kostar som ett vanligt SMS, du kan också chatta via dator. Öppettider: vardagar 18-22 och helger 14-18.

Brottsofferjouren: 0200-21 20 19

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott, är anhörig eller närstående till brottsoffer. Du kan ringa anonymt till Brottsofferjouren

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Öppet dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Tjejjouren i Södertälje - Juventus systrar: 08-550 680 60

Ideell jour för flickor 13 — 21 år. Telefontid mån-fre kl. 9:00—15.00.

Barnens hjälptelefon - BRIS: 116 111

Till BRIS kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på BRIS telefoner. Samtalet syns heller inte på telefonräkningen.

Vuxentelefon - om barn BRIS: 077-150 50 50

Öppettider vardagar kl 11-13. BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn.

S:t Görans sjukhus - Akut hjälp vid psykisk ohälsa vuxna: 08-672 25 00

Psykiatrisk akutmottagning, S:t Görans sjukhus

Föräldratelefon Polisen i Stockholms Län: 020-217 000

Föräldrar och andra som är oroliga för ungdomar i sin närhet kan ringa föräldratelefonen. Öppettider tisdag-torsdag kl. 09-16. Du får vara anonym.

Nationella hjälplinjen: 020-22 00 60

Rådgivning och stöd vid psykisk kris eller I annan svår livssituation.

Nationellt informationsnummer: 113 13

Du ringer 113 13 när du när du behöver få eller själv vill lämna information om allvarliga olyckor och kriser. Det kan gälla trafikolyckor, bränder, större stormar, översvämningar och sjukdomsutbrott.

POSOM — Krisgrupp i Nykvarns kommun: 08-523 010 00

POSOM betyder Psykiskt och Socialt Omhändertagande. POSOM aktiveras vid olyckor eller andra händelser där många personer kan vara drabbade eller att händelsen har en stor påverkan på samhället i övrigt. POSOM aktiveras av exempelvis polisen, räddningstjänsten eller av Södertälje kommuns tjänsteman i Beredskap (TiB) som kan nås via kommunens växel.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn