Kontakta oss

Besöksadress

Kundcenter
Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 014 70 (direkt)

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)

Kontaktperson

Överförmyndarverksamhet

Telefon 08 - 555 010 53

Överförmyndare

I Nykvarns kommun finns en överförmyndare. Överförmyndarens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap.

Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Föräldrabalkens bestämmelser reglerar uppdragen.

Expedition

Överförmyndarens expedition finns i kommunhuset, Centrumvägen 26. Boka gärna tid för att vara säker på att få träffa överförmyndaren eller handläggaren.

Telefon- och besökstid

Överförmyndarens handläggare finns på telefon under ordinarie kontorstid och tar emot besök efter överenskommelse.

Bengt Lindén (NP)

Överförmyndare 

Bengt Johansson (M)

Ersättare överförmyndare

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn