Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 34
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Kontaktperson 

Gunilla Ramstedt, Individ och familjeomsorgs chef

Telefon 08 - 555 010 00

Kontaktfamilj, kontaktperson, och familjehem

Kontaktfamilj

Kontaktfamilj är ett uppskattat och viktigt stöd till barnfamiljer inom socialtjänsten. Barn kan av olika anledningar behöva en kontaktfamilj med trygga och stabila vuxna. En kontaktfamilj tar emot barn i sitt hem ungefär en till två gånger i månaden.

Kontaktperson

Kontaktperson är ett viktigt stöd, oftast till ungdomar. Ungdomar kan ibland behöva en trygg vuxen, som stöttar och att göra aktiviteter tillsammans med. Det kan var en ungdom som är i riskzon för droger och kriminalitet, eller en ungdom vars hemsituation är sådan att han/hon behöver mer vuxenstöd för att klara sin vardag.   

Kvalificerad kontaktperson

För svårare uppdrag använder vi kvalificerade kontaktpersoner, d.v.s. personer som har relevant utbildning eller erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och familjer.

Familjehem

Barn och ungdomar kan ibland behöva bo mer långvarigt i en annan familj. Orsakerna till det kan skifta,t. ex bero på bristande omsorgsförmåga, missbruk eller sjukdom hos föräldrarna, relationsproblem, eller ungdomens eget beteende.

Hur blir man kontaktfamilj, kontaktperson eller familjehem?

Första steget är att du tar kontakt med oss genom att anmäla ditt intresse till  kontaktsekreteraren/familjehemssekreteraren (se kontakter för denna sida), eller genom att skicka in en intresseanmälan som du hittar i rutan här bredvid.

En utredning görs alltid för att bedöma lämpligheten. Den består av intervju, utdrag från social-och polisregister, referenssamtal och hembesök hos dig. Ingen särskild utbildning behövs.

Kontakta gärna vår kontaktsekreterare om du vill ha mer information eller göra en intresseanmälan. Ring kommunens växel så blir du kopplad.

Jourhem

Som jourhem tar du emot barn och ungdom upp till 20 år, med kort varsel och placeringen kan vara allt mellan en dag upp till sex månader. Att vara jourhem innebär att man har barnet boende hos sig, är med på möten med socialtjänsten, stöttar den placerade i umgänge med anhöriga, vägleder och erbjuder trygga förhållanden. Ingen särskild utbildning behövs.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn