Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 014 70 (direkt)

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)

Kontaktperson

Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Telefon 08 - 555 010 50

Överklaga myndighetsbeslut

Till förvaltningsrätten kan du överklaga beslut som fattats av tjänstemän inom kommunen.

Om du är missnöjd med det beslut som du fått från kommunen, ska du skriva ett överklagande där du talar om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Tala också om vad du vill att förvaltningsrätten ska pröva samt vad du vill att förvaltningsrätten ska känna till och ta hänsyn till. Du har normalt tre veckor på dig att lämna in överklagande från det du mottagit beslutet.

Överklagandet ska dessutom innehålla:

  • Personnummer och
  • alla de kontaktuppgifter som kan vara nödvändiga för att domstolen ska kunna få tag på dig.

Vart skickar du överklagan?

Du ska skicka ditt överklagande till den inom kommunen som fattat beslutet. Det ska framgå av beslutet hur lång tid du har på dig att lämna in överklagan.

Kommunen prövar sedan om överklagandet kommit in i rätt tid. Efter denna prövning skickar tjänstemannen vidare överklagandet och andra relevanta handlingar till förvaltningsrätten.

Kostar det något att överklaga?

Det kostar inget att överklaga. Vid överklagande till förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen står du bara för dina egna kostnader.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn