Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 014 70 (direkt)

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)

Kontaktperson

Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Telefon 08 - 555 010 50

Skydd mot olyckor och katastrofer

Nykvarns kommun strävar efter att ha en hög säkerhet och förmåga att hantera svåra situationer genom att samverka med andra.

Med samverkan menas att:

  • Samordna och samutnyttja varandras resurser,
  • Ha en kunskap om andras kompetenser, rutiner och förutsättningar,
  • Ha en gemensam grundinriktning hos olika myndigheter.

Nykvarns kommun ingår därför i Södertörns brandförsvarsförbund. Här har man samlat räddningsresurser från Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Nykvarn, Södertälje och Tyresö.

Övergripande mål för det civila försvaret

I händelse av krig/krigsrisk eller annan allvarlig händelse ska Nykvarns kommun:

  • Vara organisatoriskt och personellt så förberedd att skadorna på människor, miljö, egendom och samhälle minimeras.
  • Bedriva verksamheten i så normala former som möjligt och med särskild hänsyn till barn samt vård- och stödberoende personer.
  • Ha aktuella och testade rutiner för såväl central ledning och information, som för enskilda verksamheter.
  • Verka för en brett spridd hemskyddskunskap bland kommuninnevånarna för att dels förebygga olyckor dels utgöra en resurs under svåra påfrestningar.
  • Arbeta för att ett krishanteringsråd inrättas för kontinuerlig utveckling av samverkan med externa resurser, myndigheter och organisationer.
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn