Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Trafik och infrastruktur

Närheten till E20 och E4 ger goda kommunikationer. Fotograf Lennart Hansson
Närheten till E20 och E4 ger goda kommunikationer. Fotograf Lennart Hansson

En kommun har många och breda uppdrag som rör trafik och infrastruktur. Det handlar om trafiksäkerhet, väghållning, färdtjänst och skolskjuts samt omfattande infrastrukturprojekt.

På de här sidorna får du information om pågående projekt, väghållning, parkering och kollektivtrafik. Här får du även reda på var du gör en felanmälan och hur du söker tillstånd för till exempel torg- och markupplåtelse.

20 april 2017

Trafikverket uppgraderar trafikinformationsskyltningen på tågstationen under vecka 17-18.

Läs mer om informationsskyltningen på tågstationen
05 april 2017

Torsdagen den 6 april påbörjas sandsopning av centrum och parkeringarna. Sopning av gång- och cykelbanor är redan igång och pågår samtidigt som sandsopningen förflyttar sig utåt område för område. Arbetet beräknas vara klart vecka 16.

Läs mer om sandsopning i Nykvarn
01 mars 2017

Lekplatsplanen ger en nulägesbeskrivning av lekplatsernas kondition och fastslår hur lekplatserna på allmän parkmark inom Nykvarns kommun ska drivas och utvecklas ur såväl lek-, säkerhets- och tillgänglighetssynpunkt. Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-21 att låta den framtagna lekplatsplanen gå ut på samråd.

Läs mer om lekplatsplanen
26 februari 2017

Måndagen den 27 februari stängs vägen genom Sundsvik av på grund av broarbete. Arbetet kommer att pågå under hela vecka 9.

Läs mer om broarbete
09 januari 2017

Idag den 9 januari tar Storstockholms Lokaltrafik (SL) bort zongränserna och inför fast pris på enkelbiljetterna. Periodbiljetterna för lokala resor i Norrtälje och Södertälje försvinner och resor över länsgränsen till Gnesta eller Bålsta blir avgiftsfria. Det blir även en höjning av 30-dagarsbiljetten och ändringar i priskategorierna.

Läs mer om ändringar i SL:s biljettpriser
29 december 2016

Den nya parkeringen, som ligger strax bortanför den äldre pendlarparkeringen på Trädgårdsvägen, har plats för 40-tal bilar och här får du parkera i 24 timmar.

Läs mer om nya pendlarparkeringen
05 december 2016

Trafikverket planerar att bygga ut gång- och cykelvägen längs väg 576, på sträckan mellan den enskilda vägen mot Kämsta (Turinge kyrka) och väg 509. Förslaget är ute på granskning under perioden 9 december 2016 till 11 januari 2017. 

Läs mer förslag till gång- och cykelväg
18 november 2016

Måndagen den 21 november kommer kommunens entreprenör Mälardalens spår och anläggning AB att påbörja renoveringen av och delvis byta ut vägräcket mot Järndammen. Arbetet regleras med trafiksignal. Tack för visad hänsyn.

Läs mer om renovering av vägräcke
14 november 2016

Under hösten har busshållplatsen vid korsningen Järnavägen/Skogsvägen byggts om till en timglashållplats med på- och avstigning från båda hållen. Arbetet är nu klart och busshållplatsen har öppnats.

Läs mer om timglashållplats
08 november 2016

Många kommuninvånare har hört av sig angående spårbildningar efter beläggningsarbeten på väg 576, mot Taxinge, och väg 523, mot Sundsvik. Det är Trafikverket som ansvarar för dessa vägar och inom kort kommer man åtgärda problemen genom att fräsa ner beläggningskanterna.

Läs mer om vägarna
Gå till nyhetsarkivetlänk till annan webbplats
RSS Icon
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn