Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Kollektivtrafikplan

Nykvarns kommun har antagit en kollektivtrafikplan för kommunen.

Kommunfullmäktige i Nykvarn antog den 22 oktober 2015 en ny kollektivtrafikplan. 

Kommunens kollektivtrafikplan ska ses som en del i arbetet med att ta fram en ny kommuntäckande trafikplan. Att kommunen ska ta fram en trafikplan är något som fastlås i Översiktsplan 2014.

Kollektivtrafikplanen visar hur kommunen vill att kollektivtrafiken i Nykvarns kommun ska utvecklas. Planen är tillsammans med översiktsplanen ett verktyg för kommunen vid exempelvis planering av nya exploateringar.

Målet för kollektivtrafikplanen är att få fler att åka med kollektivtrafiken i kommunen. Kollektivtrafiken ska präglas av trafiksäkra miljöer samtidigt som ingen ska hindras från att åka med kollektivtrafiken. Grunden för kollektivtrafiken i kommunen är regionaltågen samtidigt som bussförbindelsen med Södertälje ska förbättras och dessa kompletteras med anslutande busstrafik på landsbygden.

 

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn