Uppgradering av informationsskyltar på tågstationen

Trafikverket uppgraderar trafikinformationsskyltningen på tågstationen under vecka 17-18.

Alla skyltar som berör tågtrafiken byts ut. Detta innebär en del en del schaktarbeten på perrongerna, men tågtrafiken och tidtabellerna påverkas inte av uppgraderingen. Tillfällig skyltning hjälper trafikanterna att hitta rätt under arbetets gång.

Arbetet beräknas vara klart under vecka 18.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn