Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Samråd om ny Lekplatsplan

Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun beslutade 2017-02-21

§ 43 att låta den framtagna lekplatsplanen gå ut på samråd.

Syftet med lekplatsplanen är att:ge en samlad bild av de befintliga lekplatsernas kvalitet och lokalisering.
ange riktlinjer för utveckling av befintliga lekplatser och planering av nya.
Utifrån en hög tillväxttakt utgöra underlag för de aktörer som har ansvar för barns och ungdomars lek och fritidsaktiviteter utomhus.


Under arbetet med lekplatsplanen har Samhällsbyggnadsavdelningen skickat ut en enkät till alla förskolor och till alla elever kommunens skolor upp till årskurs 5. Enkäten till förskolan besvarades av barnens föräldrar. Förskolebarnen uppmanades även att rita teckningar på vad de vill ha på en lekplats.


De sammanfattande punkterna nedan anger vad som ska ligga till grund för både planering och förvaltning av Nykvarns lekplatser.


Lekplatsen ska, i möjligaste mån, vara tillgänglig för alla och därmed främja möten mellan olika åldrar, kulturer och människor med eller utan funktionshinder.

I nya detaljplaner ska Samhällsbyggnadsavdelningen säkerställa att det finns plats för lek både på kvartersmark och på kommunal mark. Även i detaljplaner som rör mark utanför kommunens huvudmannaskap ska ytor anges som lek- och rekreationsytor.

Avståndet mellan lekplatser i Nykvarns kommun bör inte överstiga 500 meter. Hänsyn ska också tas till naturliga barriärer såsom järnväg, större väg och vattendrag så att barn inom upptagningsområdet inte behöver korsa dessa på sin väg till och från lekplatsen.

Lekplatserna ska planeras och underhållas så att olyckor förhindras.

Med fastställda rutiner och en tydlig ansvarsfördelning för besiktning och underhåll säkerställs att lekplatserna i Nykvarns kommun uppfyller EU:s säkerhetsstandard EN 1176 och EN 1177.


SAMRÅD OM LEKPLATSPLANEN


Nu vill vi veta vad du tycker om förslaget till
lekplatsplan.

Lämna dina synpunkter skriftligen
senast den 17 mars 2017 till:

Nykvarns kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen
155 80 Nykvarn

eller:

kommun@nykvarn.se

Förslaget till lekplatsplan hittar du nedan.

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mappStorlek på filenKnapp för att expandera beskrivning
4.6 MB
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn