Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Cykelplan

Nykvarns kommun har antagit en ny cykelplan.

Kommunfullmäktige i Nykvarn antog den 22 oktober 2015 en ny cykelplan för kommunen.

Syftet med cykelplanen är att skapa en samlad syn i hur cykelfrågorna ska hanteras i framtiden. Cykelplanen ska också användas för att ge stöd åt beslut som berör kommunen på lång sikt.

Målet för cykelplanen är att cyklandet i kommunen ska öka. Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter ska också öka.

Cykelplanen beskriver det nuvarande nätet av gång- och cykelvägar. Planen visar också hur nätet kan byggas ut med en prioriteringslista för de olika utbyggnaderna.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn