Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Gång- och tillgänglighetsplan

Nykvarns kommun har antagit en gång- och tillgänglighetsplan för utomhusmiljön.

Kommunfullmäktige i Nykvarn antog den 22 oktober 2015 en ny gång- och tillgänglighetsplan för utomhusmiljön i kommunen.

Målet för gång- och tillgänglighetsplanen är att tätortens gångvägar och gångstråk ska vara fullt tillgängliga för alla människor oavsett fysiska eller psykiska förutsättningar, ålder eller kön.

Målet är även att inga gångtrafikanter ska dödas eller skadas i kommunen.

Gång- och tillgänglighetsplanen innehåller en inventering av några utvalda gångstråk i Nykvarns tätort. Längs de stråken har enkelt avhjälpta hinder listats. Planen innehåller dessa listor och förslag på hur dessa hinder ska åtgärdas.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn